Sendika Faydaları

Sendika Faydaları
Sanayi devrimiyle başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan sendika işçilerin insanlık dışı çalıştırmalarına karşı oluşturulan bir savunmadır.
Anayasa tarafından tanınan hak ile kişiler sendika kurabilir ve sendikalara üye olabilirler. Sendika ile hem işçiler hem de işverenler sahip oldukları koruyabilir ve yeni haklar geliştirebilirler. Kazanç, toplumsal, kültürel ve iş yönünden çıkarlarını koruyabilirler. İstihdam koşulları sürdürülerek aynı zihniyete sahip bireyler bir araya gelir ve grup oluştururlar. Ekonomik nedenler, ayrımcılığın minimize edilmesi, güvenlik duygusu, kendini ifade etme ve aidiyet duygusu gibi nedenler sendika üyesi olmak veya sendika kurmak için başlıca nedenler arasında gösterilir.
Sendikanın İşçilere Faydaları Nelerdir?
Bir çok konuda işçilere değer kazandıran sendika faydaları ekonomik güvence, iş güvencesi, yönetimin tutumu karşısında güvence, sosyal ihtiyaçların karşılanması ve sendikanın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanma şeklinde sıralanabilir. Örgütlerle yapılan toplu pazarlıklar neticesinde bireysel pazarlık yapan işçiler çalıştıkları kurumlardan daha fazla ücret alma hakkını elde edebilirler. İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması ve terfi edilmesi süreçlerinde kurumların getirdiği bazı zorluklar yumuşatılarak işçiler iş güvencesi altına alınırlar. Yönetimin haksız ve keyfi tutumlarına karşı işçiler koruma altındadır. Sosyal ihtiyaçların karşılanması ile işçiler boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirme imkanı bulabilirler. Statü edinme, bir gruba dahil olma ve çevresi tarafından tanınma ihtiyaçlarını sosyal aktivitelerle sağlayabilirler.

Yorumlar

Henüz Yorum Yapan Olmamış,İlk Yorumu Sen Yazabilirsin . .

Yorum Ekle